S-Star Travel นำท่านท่องเที่ยวไต้หวัน ประเทศที่มีความสวยงาม ทัวร์ไต้หวันด้วยความประทับใจ

code :  | 

เดินทาง ธันวาคม 59 - มีนาคม 60

ราคาเริ่มต้น 16,988.-

Nokscoot

code :  | 

มกราคม - พฤษภาคม 60

ราคาเริ่มต้น 19,777.-

EVA Air

code : TPE12 | 

ราคาเริ่มต้น 21,900.-

Thai Airways

code : TPE10 | 

เที่ยวครบ 6 วัน 

ราคาเพียง 21,777.-

Nokscoot

code : TPE09 | 

เที่ยวครบ 3 อุทยาน

Thai Airways

code : TPE11 | 

ราคาเริ่มต้น 18,777.-

Nokscoot

code :  | 

เดินทางกรกฎาคม - ตุลาคม 59

ราคาเพียง 16,999.-

Nokscoot

code :  | 

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง”..ตึกไทเป 101(รวมชมวิว)
ช้อปปิ้งย่านดัง...เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต..ซีเหมินติง,DUTY FREE

Nokscoot

code :  | 

เมนูพิเศษ !! ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ไต้หวัน / เป็ดปักกิ่ง / เสี่ยวหลงเปา / สเต็กไต้หวัน

Nokscoot

About Us

"เอส-สตาร์ ทราเวล" มีบริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ พร้อมกับรับจัดกรุ๊ป ท่องเที่ยวประจำปี , สัมมนา , ดูงาน ฯลฯ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะกรุ๊ปเล็ก หรือ ใหญ่ ทางเราสามรถจัดได้หมด ตามงบประมาณของลูกค้า ราคาเป็นธรรม บริการดีเยี่ยม ใส่ใจทุกรายละเอียด

Contact Us

(02) 974-9811
(02) 974-9811
(092) 563-2060
s-startravel@hotmail.com