S-Star Travel นำท่านท่องเที่ยวจีน ประเทศที่มีความสวยงาม ทัวร์จีนด้วยความประทับใจ

code :  | 

เดินทาง มกราคา - เมษายน 60

ราคาเริ่มต้น 19,888.-

Thai Smile Airways

code :  | 

ราคาเริ่มต้น 16,900.-

Nokscoot

code :  | 

ฉลองเทศกาลสงกรานต์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน
หุบเขาทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน & ภูเขาหิมะมังกรหยก 

China Eastern Airlines

code :  | 

จัตุรัสเทียนอันเหมิน กู้กง อี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีน

 กายกรรมปักกิ่ง - ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ถนนวัฒนธรรม

Nokscoot

code :  | 

  เซี่ยงไฮ้.วัดพระหยก หาดว่ายทัน

   รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์

หังโจว.ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่ง

อู๋ซี. พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ตำหนักฝานกง

Shanghai Airlines

code :  | 

นานกิง... สัมผัสเมืองหลวงเก่า...เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ 

นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และองค์เจ้าแม่กวนอิม  ณ ดินแดนต้นกำเนิด ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ 1 คืน)

Nokscoot

code :  | 

หังโจว.ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่ง

เซี่ยงไฮ้.รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดว่ายทาน กายกรรม ERA

ซูโจว.วัดฉงหยวน SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE     

Nokscoot

code :  | 

ท่องสวรรค์บนดิน "ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินงาม"

 

China Eastern Airlines

code :  | 

     

คุนหมิง. วัดหยวนทง – ช้อปปิ้งจุใจ  ต้าหลี่. เมืองโบราณต้าลี่  - วัดลามะซงจ้านหลิง

เมืองโบราณจงเตี้ยน   ลี่เจียง. สระน้ำมังกรดำ – ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวี้โหมว

China Eastern Airlines

code :  | 

คุนหมิง... วัดหยวนทง – ช้อปปิ้งจุใจ ต้าหลี่... เมืองโบราณต้าลี่  จงเตี้ยน...วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณจงเตี้ยน.....โค้งแรกแยงซีเกียง 

China Eastern Airlines

code :  | 

หุบเขาเสียดฟ้า ดินแดนเทพนิยายจีน ชมที่มาของฉาก ภาพยนต์ชื่อดัง..อวตาร เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 
เมืองโบราณฟ่งหวง พิเศษ...ชมโชว์อลังการ โชว์นางจิ้งจอกขาว 

Thai Smile Airways

About Us

"เอส-สตาร์ ทราเวล" มีบริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ พร้อมกับรับจัดกรุ๊ป ท่องเที่ยวประจำปี , สัมมนา , ดูงาน ฯลฯ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะกรุ๊ปเล็ก หรือ ใหญ่ ทางเราสามรถจัดได้หมด ตามงบประมาณของลูกค้า ราคาเป็นธรรม บริการดีเยี่ยม ใส่ใจทุกรายละเอียด

Contact Us

(02) 974-9811
(02) 974-9811
(092) 563-2060
s-startravel@hotmail.com