HELLO – SEORAK 5 วัน 3คืน

create : 2016-02-24 14:28:46
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม  พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้าพักซอรัคซาน 1 คืน และ โซล 2 คืน  ชมโชว์ FANTA STICK สุดอลังการ ซึ่งเป็นสุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงและเครื่องสายเข้าด้วยกัน  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน TEDDY BEAR เกาะนามิ วัดชินอึนซา เรียนการทำกิมจิพร้อมสวมชุดประจำชาติเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พระราชวังชางด็อกกุง  ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE และฮงอิค

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เดินทางวันที่ 1 : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
21.30
คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
เดินทางวันที่ 2 : เกาะนามิ –TEDDY BEAR MUSEUM- อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
01.05
เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 002 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
05.40
เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอร์รีข้ามไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูแห่งหิมะโปรยปราย ที่ขาวโพลนไปทั่วทั้งเกาะ ให้ท่านได้ย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนำ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรื่องที่เรียกเสียงสะอื้นและน้ำตาของผู้ชมนอกจออย่างท่วมท้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ท่านได้ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ จากนั้นให้ทุกท่านได้เลือกซื้อตุ๊กตาหมีที่แต่งตัวในหลากหลาย COLLECTION ที่ TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดย่อม ที่ย่อมากจาก เกาะเชจูเลยทีเดียว จะได้เห็นได้สัมผัสหมีแท็คดี้แบร์ที่น่ารักจากทั่วโลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยจัดทำเป็นเรื่องราวและฉากที่แสดงเรื่องราวและจำลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี โดยใช้ ตุ๊กตาหมี แต่งตัวตามสไตล์น่ารักๆมีทั้งแบบแสดงโชว์และเป็นแบบเคลื่อนไหวได้ ท่านยังสามารถซื้อ ตุ๊กตาหมี TEDDY BEAR SHOP
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย เดินทางสู่จังหวัดคังวันโด เพื่อเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี (ไม่รวม CABLE CAR ) แดนมหัศจรรย์แห่งขุนเขาของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และลำธารตามธรรมชาติที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งตลอดทั้งปีในฤดูใบไม้ผลิภูเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้เขียวขจีให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางทั่วทั้งหุบเขา จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่วัดชินฮึงซา ก่อนเข้าสู่อาณาเขตของวัดชินฮึงซาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์ ที่สร้างขึ้นจากความเชื่อในตำนานเรื่องเล่าว่าหมีเป็นต้นกำเนิดของชาวเกาหลี นำท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่กลางหุบเขาที่ วัดชินฮึงซา วัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า อายุมากกว่า 1,000 ปี ท่านยังสามารถข้ามสะพานเข้าสู่เขตวิหารเพื่อสักการะและขอพรจากพระพุทธรูปด้านใน รวมทั้งภาพวาดที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิเต๋า และพุทธศาสนาที่น่าสนใจ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SORAK PARK HOTEL / KUMHO SORAK RESORT หรือเทียบเท่า
เดินทางวันที่ 3 : กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic Shop - ช้อปปิ้งทงแดมุน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้กินได้ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนำกิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็นอาหารประจำชาติของคนเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนจะต้องมีกิมจิเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะอาหารในทุกมื้อ คนเกาหลีในสมัยก่อนนิยมทำกิมจิไว้กินเองที่บ้าน ซึ่งกิมจินั้นมีมากกว่า 100 ชนิด ดังนั้นสูตรต้นตำหรับของแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน ให้ท่านได้เรียนรู้ส่วนผสมของการทำกิมจิและได้ฝึกลองทำด้วยฝีมือของตัวเองพร้อมนำทุกท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันส์กับบัตร FREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พบกับเครื่องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี นอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด พลาด จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง ที่บางห้างเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ เมนู พิบิมพัพ พุลโกกิ ทำจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ได้ถ้าต้องการ เสิร์ฟพร้อมหมูผัดวุ้นเส้น และหอมใหญ่ มีน้ำขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย นำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า
เดินทางวันที่ 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู- บลูเฮาส์ – พะราชวังชางด็อกกุง - SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์) – DUTY FREE– ช้อปปิ้งเมียงดง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกาย หรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี และจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นนำท่านเดินทาง ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung) เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก พระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ ที่สิ้นพระชนม์ลงในปี ค.ศ.1926 ดังนั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุรักษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้อย่างดีที่สุด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจูหรือเหล้าดองโสม นำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT (ไม่รวมค่าลิฟท์) ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี จากนั้นนำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี้โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนมเช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้ และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ เมนู โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง นำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า
เดินทางวันที่ 5 : RED PINE– ศูนย์พลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM –ช็อปปิ้งย่านฮงอิค – SUPER MARKET - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม นำท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ อเมทิส เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้ โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงเข้ม มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหูและสร้อย และนิยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุ้ยที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย และนำท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมกับภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดง สนุกกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ พร้อมกับเข้าชม ICE MUSEUM เมืองน้ำแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขั้วโลก สำรวจบ้านน้ำแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ำแข็ง ชมวิวจากบนกำแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทำจากน้ำแข็ง!
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟู้ดตักรับประทานแบบไม่อั้น ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย นำท่าน ช้อปปิ้งที่ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางทีอาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก นำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
17.25
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ003 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.25
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาทัวร์และวันเดินทาง

เงื่อนไขเดินทาง

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว และ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 8 USD ต่อคนต่อวัน  หรือ ท่านละ 34,000 วอน หรือ 1,200 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือชำระทั้งหมด
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD

          การยกเลิก

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป      คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการขึ้นไป      เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทำการ        เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทำการ     เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป
 2. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า  15 ท่าน(ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง

        เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

 1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 2. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 3. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น   

About Us

"เอส-สตาร์ ทราเวล" มีบริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ พร้อมกับรับจัดกรุ๊ป ท่องเที่ยวประจำปี , สัมมนา , ดูงาน ฯลฯ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะกรุ๊ปเล็ก หรือ ใหญ่ ทางเราสามรถจัดได้หมด ตามงบประมาณของลูกค้า ราคาเป็นธรรม บริการดีเยี่ยม ใส่ใจทุกรายละเอียด

Contact Us

(02) 974-9811
(02) 974-9811
(092) 563-2060
s-startravel@hotmail.com